بیرون هتل

طراحان ما در هتل کیمیا طالقان ، با در نظر گیری موقیع جغرافیایی و دغدغه های مدیرین و مسئولین مجموعه طراحی سازه هتل را به نحوی انجام داده اند تا کمترین ضرر به محیط زیست ارزشمند منطقه طالقان وارد شده و حتی در قسمتی هایی بتوانیم برای حفظ این محیط بکر و زیبا قدم های مثبتی برداریم.
سازه تماما به رنگ سفید طراحی شده است تا کمترین جذب نور را داشته و با بازتاب آن کمکی به محیط پیرامون داشته باشد.
سازندگان هتل نهایت تلاش خود را نموده اند تا استفاده آنها از پنجره ها به نحوی باشد که اولا بیشترین بهره مندی از محیط توسط مهمانان صورت پذیرفته و چشم انداز زیبای سد طالقان را داشته باشند و ثانیا بیشترین بازتاب نمای درختان و دریاچه طالقان در این شیشه ها باعث زیبایی دو چندان این هتل باشد.