استاندار محترم خوزستان در هتل کیمیا

بزرگترین هدف ما رقم زدن سفری خاطره انگیز برای مهمانان ارجمندمان است آرامش و  لبخند رضایت شما توشه راهمان برای دستیابی به این مهم خواهد بود و برآنیم که اقامت در طالقان یکی از الویت های انتخابی شما برای سفر و تجدید انرژی و آرامش باشد.
 مفتخریم که مهمانپذیر افرادی هستیم که خدمت به مردم و رفع دغدغه مندی آن ها محور اصلی زندگیشان است و اقامت این عزیزان در شهر زیبای طالقان و هتل کیمیا  اراده ما را برای ادامه مسیر و دستیابی به آرمان هایمان دو صد چندان می کند.
همواره یه خاطر داریم شهر طالقان آرامش و امنیت خود را مدیون شهری ست که سال ها در تلاطم بوده و هست و مردمانی که واژه سلحشور و غیرت مند را وصف می کنند. حضور محترم جناب آقای شریعتی استاندارم محترم خوزستان ارج نهاده و کمال تشکر را از ایشان داریم.